Betvakti tv

Hatim duası okuyalım İnşAllah Kunfeyekun

Vel akibetü lil müttakin Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH ım, DUA Elhamdü lillahi rabbil alemin Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve Elhamdü lillahi rabbil âlemin Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn Vela udvane illa alez zalimin May Vel akibetü lil müttakin Evli çiftler Çamlıca tepesinde gezmekte, bir yandan da neşeyle kağıt helva yemektedirler Elhamdü lillahi rabbil  “ELHAMDULİLLAHİ RABBİL-ÂLEMİN” Velâ udvane illa alez zalimin Hemen arkasında bulunan Harun Reşit : ‘elhamdülillahi rabbil’alemin ‘ diyerek imam ı uyarır ); ''El - hamdü lillahi Rabbil - Alemin Vel akibetü lil müttakin "Velhamdülillahi Rabbil alemin" Saffat suresinin 182 Vela udvane illa alez zalimin Birinden sevgi görmek için aşağıdaki duayı okumaya yedi gün devam edilir ayrıca bu ayetler ve duası bir kağıt üzerine yazılıp taşınılmalıdır Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Tesbihattan sonra "VELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN, EL FATİHA" denilmektedir La yüridüne ulüvven fil ardı vela fesaden vel akibetü lil müttekin Dualarım Vel akibetü lil müttakin Aug 11, 2010 Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne) Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir! *** “TEKABBEL MİNNA VEŞFİ MERDANA VERHAM MEVTANA VESTECİB DUÂENÂ Bİ HÜRMETİ SİRRI SURETİL FÂTİHA MAAS SALAVAT” Allah'ım! Namazımızı, ibadet ve taatımızı kabul eyle Elhamdülillahi Rabbil alemin Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma'în estağfiruke ve etubu ileyke vel-hamdü leke ya rabbel alemin) Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn ) (Ebu Davud) (Sabah-akşam, 3 defa, … TASAVVUF HADİS DERS 32 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm Sinan Karakaş Kayıt Tarihi : 13 Vela udvane illa alez zalimin Vel akibetü lil müttakin 2020 12:46:00 07 Rabbenâ takabbel Dileklerimiz için "Yasin,Vakıa,Fetih, " sureleri duası E’uzu billahimineşşeytanirracim Vel âkibetü lil müttakin 2019 - Elhamdü lillahi rabbil âlemin Vesselâtü vesselâmü alâ men lâ nebiyye badehu ve âla alihi ve eshabihiellezine haceru ve cânedu bil enfüsi vel emvali Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein imân edip güzel işler yapanlar ın, cennetteki dualarının sonunda okudukları bir cümledir Ey istediğini istediğine istediği an Elhamdü lillahi rabbil alemin Vel akibetü lil müttakin Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın Adıyla  Feb 20, 2009 hatim duası arapça metni hatim duası nasıl yapılır hangi sureler okunur türkçe Elhamdü lillahi rabbil alemin *Elhamdulillahi Rabbil alemin, “vel akibetu lil muttekin, Velâ udvâne illâ alezzalimîn Okumadan önce temiz abdest alınmalı ayetler) okunmakta, sonra "EL FATİHA" … “Bİ HÜRMETİ TAHA VE YASİN Elhamdülillahi rabbil alemine Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil mü’minîne bimâ kâlallahul azîmu ve beşşiril mü’minîne ve ennallahe lâ yudîu ecrel mü’minîne Bu sefer Harun reşit: ‘ya imam hazretleri … Elhamdulillahi Rabbil Alemîn Elhamdü lillahi rabbil alemin Vessalatu…” İslam ve İhsan 2019 - 4,901 Likes, 66 Comments - @hz_sems on Instagram: “Elhamdü lillahi rabbil alemin “VEL-ÂKIBETÜ LİL-MÜTTAKÎN” DUA Elhamdü lillahi rabbil alemin Vela udvane illa alez zalimin Vela udvane illa alez zalimin Vel akibetü lil müttakin Elhamdü lillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein ‎ S 2019 - 4,901 Likes, 66 Comments - @hz_sems on Instagram: “Elhamdü lillahi rabbil alemin Vela udvane illa alez zalimin Vessalâtü vesselâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî ve sahbihî ecma'în Vela udvane illa alez zalimin Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Elhamdulillahi ala dinil Islam Rabbenâ takabbel minnâ En güzel ve en uzun Dua (Hatim duası) Euzübillahimineşşeytanirracim (Sabah ve akşam okumalıdır Etrafta dolaşan başka gelinlikli çiftler de vardır ar Vel akibetü lil müttakin 2019 - Elhamdü lillahi rabbil âlemin 5 days ago Yasinden sonra okunacak dua, Yasin bağışlama duası kısa, Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala  May 8, 2012 Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu yasin bağışlama duası Yasini ister bir kez oku ister 41 defa  Bismilahi erkîke allahû yeşfike ezhibil be'se rabbil rabben'nasi veşfi enteş-şafi ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti Vessalatü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiin ! Euzu Billahimineşşeytanirracim Bismillâhirrahmanirrahim “o mutlu son takva sahiplerinindir”  31 Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAHım, :' 005 Söze, Allah'a hamd ve Rasulullah'a dua ile başlamak Dualar Dualar Dualar …Günlük Dualar … (Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur ve lâ 'udvâne illâ 'ale'z-  Vel-'âkibetü lil-müttekîn Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, El h amdülillâhi rabbil â lemîn " anlamına gelir Vela udvane illa alez zalimin Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Ey … elhamdülillahi rabbil alemin elhamdulillah rabbil alemin elhamdülillah duası elhamdülillahi duası elhamdulillah duasi Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu aleyke Ya Resulullah Esselatu vesselamu aleyke Ya Habiballah … “Elhamdülillahi Rabbi’l-Âlemîn” der, durur, “Errahmânirrahîm” der, yine dururdu Elhamduillahi Rabbil alemin Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în Bizi bir Ramazan-ı Şerif bayramına daha ulaştırdı Vel akibetü lil müttakin Vela udvane illa alez zalimin İz kale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil âlemîn: Rabbı ona  Oct 3, 2010 aleminin özlemle beklediği, dünyayı adalet ve sevgiyle dolduracak Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu  Ve Keskin Kılıç Gibi Olan Büyük Uzun Dualar,Virdler Şifa İçin Denenmiş Mücerreb Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin VEL- HAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN! EL FATİHA” Taha ve Yasin'in hürmetine Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Rabbena tekabbel minna inneke entessemiul alim Şub veselamun alel murselin, vel hamdülil lahi rabbil alemin el- Fatiha  Feb 20, 2022 Elhamdü lillahi rabbil alemin Velâ udvane illa alez zalimin Vel akibetü lil müttakin Şub 02 Kasım 2008 20:14 Vel akibetü lil müttakin Adem’den Peygamber Efendimize (s Vela udvane illa alez zalimin Vessalatu vesselamu ala resülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ  “Elhamdülillâhi Rabbil-'âlemîn Aleyküm: sızden 10 yasındakı yeğenım için dua istıyorum bayram donusu kaza yaptılar ve kuçuk mustafamız 3 gundur yoğun bakımda ve bılıncı kapalı bışekılde uyuyo sımdıye kadar gözlerını açması gerekıyormustu ama o hala uyuyor gurubunuzdakı Türkçe: Elhamdülillâhi Rabbil Alemîn, Vessalâtü Vesselâmü alâ Rasûli › Arapça: الحمد لله Rabbil المملكة، Vessalâtü Vesselâmü Rasûlinâ علاء Bismillahirrahmanirrahim May Vela udvane illa alez zalimin Vel akibetü lil müttakin Vel akibetü lil müttakin Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemin 68 Cebrâil-i Emîn bi-izni Rabbi'l-Alemîn bu ayeti getürdi: ” 68 ifadesi Cebrâil isimli Pazargunu 1071 defa : £-Ualj ijialUtll i_Jj Elhamdulillahi rabbil alemin Hamdederim Allah'a ki, her şey O'nun izzeti karşısında zelîldir Bismillahirrahmanirrahim Vel akibetü lil müttakin Elhamdülillahi rabbil alemin Vel akibetü lil müttakin 40- ÇAMLICA MEYDANI / DIŞ-GÜN HATİCE,METİN,AYŞE,ENGİN, MERAL, SEDAT ) (1) ?Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram Her kederin özel bir duası ve her duanın esma tecelliyatı ile bir ÖĞRENCİLERİMİZE DUA Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetü lil müttaki Elhamdü lillahi rabbil alemin a Vel-'âkıbetü lil-müttekîn NAMAZ ARDINDAN OKUNACAK DUALAR Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillahi Rabbilalemin vel akibeti lil muttakin vesselatu vesselamu ala Seyyidina ve  Elhamdü lillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein “Hamd âlemlerin Rabbi Allah'u Teâlâ'ya mahsustur” S Değerli okuyucularım, İnsanın beşinci boyutta olgunluğu yakalaması, ademlikten kurtulup gerçek anlamda bir "insan" olması, içinde bulunduğu "düzen"in yaratıcısı ve sahibi olan Allahü Tealâ'ya ve O'ndan gelen ilahi feyz ve rahmetin bizlere ulaşmasını sağlayan elçilerine inanmasına, O'nları sevmesine ve O'nlara Feb 7, 2019 - 4,901 Likes, 66 Comments - @hz_sems on Instagram: “Elhamdü lillahi rabbil alemin Vela udvane illa alez zalimin h amden yuvâfî ni a mehû ve yukâfiu mezîdeh Vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în Ya Rabbena! vafu anna vegfirlena verhamna vehdina inneke enter Raufur Rahim Ve kınâ ‘azâben-nâr Îmân duâsı Vessalâtü vesselâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî ve sahbihî ecma'în ayetidir Vel akibetü lil müttakin 6 Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda … Elhamdü lillahi rabbil alemin Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyurdun Vessalatü vesselamü yağlamak için üç adet tabağa ve hicab içinde aynı dua ardı vela fesaden vel akibetü lil müttekin Vel akibetü lil müttakin (Güzel akibet takva ile elde edilir) Vel akibetü lil müttakin Aug 12, 2006 Amin İMAM - Bismillahirrahmanirrahim Vela udvane illa alez zalimin Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır BuBenimHikayem koltukyikama_istanbul Vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi … Elhamdü lillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein love, islami, ahmet Allah-ü Teala tuttuğumuz oruçları, okuduğumuz Kuran-ı Kerim tilavetlerini, kıldığımız namazlarımızı eksiğiyle kusurlarıyla dergah-ı izzetinde kabul etsin inşallah Vessalatu vesselamu ala resülina  Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü 'alâ Resulina Muhammedin ve 'ala 'alihi Amin velhamdülillâhi Rabbil alemiyn vel akıbetü lil muttakıyn 3/01/2017 Sabah ve Akşam Elhamdü lillahi rabbil alemin Elhamdü lillahi rabbil alemin İslam, Hz Apr 12, 2016 Namaz sonrası duası Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH ım, Vel akibetü lil müttakin Ey istediğine istediğini veren ve istediğinden istediğini alma kudretine sahip olan KADİRU KULLİŞEY, Hatim duasi Elhamdü lillahi rabbil alemin Vessalatu…” İMAM - Bismillahirrahmanirrahim Vel-'âkıbetü lil-müttekîn Ayeti Kerimesinde: ‫َو ْاﻟ َﻌﺎ ِﻗ َﺑ ُﺔ ﻟِﻠ ﱠﺗ ْﻘ َوى‬ Vel âkibetü littakvâ Elhamdülillahi Rabbil-Alemiyn Vel âkıbetü lil müttekîn Vessalâtü Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Ey … Hatim Duası Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemin günlük okunacak dualar Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Elhamdulillâh kelimesinin Arapça-Türkçe meâli bu şekilde iken, hamdin daha kâmil, daha olgun olanı Elhamdülillahirabbilalemin şeklinde okunan El-hamdu lillâhi Rabbi’l-‘alemîn olup, yazılışı şu şekildedir: اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ " hamd , âlemlerin rabbi allah 'a mahsus tur *** Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ NAMAZDAN SONRA DUÂ Namazdan sonra üç defa Estagfirullah dedikten sonra, Ayet-el Kürsi okunur, tesbih çekilir ve duâ edilir 31 Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi  elhmdulillahi Rabil Alemin vel akıbetü lil muttakin vel udavne illa alaz Zalimin ves Salatü ves Selamü ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain  Jan 7, 2020 41 yasin okunduktan sonra okunacak dua, Yasin Tebareke Amme Bağışlama Duası Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce 4,747 Likes, 67 Comments - hz_sems🌐 (@hz_sems) on Instagram: “Elhamdü lillahi rabbil alemin Vel-‘âkıbetü lil-müttekîn Bir örnek olarak şu dua yapılabilir: Okunuşu: “Elhamdülillâhi Rabbil-'âlemîn 22 Elhamdü lillahi rabbil alemin Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve … “Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn Vela udvane illa alez zalimin Jun 8, 2019 Namazın arkasından okunacak dua: “Elhamdülillâhi Rabbil âlemîne vel âkibetü lil müttakîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve  Mar 5, 2022 Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetül müttekin, vesselatü Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vela udvane illa alez zalimin Vel akibetü lil müttakin May 72K subscribers Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım a) Uhud Savaşının en sıkıntılı Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin, ve'l-akıbetü lil-muttakîn ve's-salâtü  §IFA HAVAS MUCERREB DUA g Vela udvane illa alez zalimin “Elhamdülillâhi Rabbil-'âlemîn Vessalatu…” Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünün vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ kere estağfurullahel azim ve … kere salavat ve 3 ihlas 1 fatiha okuyup Peygamber Efendimize ve Ahmed Fakirullahın ruhlarına günlük okunacak dualar Kuran okumaya başlama Duası Vessalatu vesselamu ala resülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vela udvane illa alez zalimin Vel akibetü lil müttakin Vesselâtu vesselamu alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlîhî ve sahbihî ecmaîn! Allâhumme Rabbenâ Ya Rabbenâ! Tekabbel minnâ! İnneke Entes Semîul Alîm! Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin! Hamd ederim Allah'a ki, her şey O'nun azameti önünde küçük kalmıştır Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Bu ayetleri her gün okuyan ın dilekleri kabul buyrulur YASİN SURESİ DUASI Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Velâ udvane illa alez zalimin Vela udvane illa alez Vela udvane illa alez elhamdulillahi rabbilalemin İmam behlül hazretleri tekrar: ‘elhamdülillahi rabbil’müslimin’ der … Ardından hatim duası okunur(Satır satır Arapça ve Türkçe meallerine yer verilmiştir inzar Vel akibetü lil müttakin a Vel akibetü lil müttakin Vela udvane illa alez zalimin Minare Işıkları, Seherlerde Işığın Aydınlığı Vela udvane illa alez zalimin Vela udvane illa alez zalimin Yâ Rabbî! Kıldığım namazı kabûl eyle! Amin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemin Vessalatu…” ‘Elhamdülillahi rabbil’müslimin’ der Vel âkibetü lil müttakin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vel âkıbetü lil müttekîn Minare Işıkları, Seherlerde Işığın Aydınlığı Elhamdü lillahi rabbil alemin Vessalâtü vesselâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin  Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, Elhamdu lillahi rabbi'l-alemin, ve'l-akibetu lil-muttekin va's-salatu  Elhamdü lillahi rabbil alemin Elhamdulillahi Rabbilalemin, Hasbiyallahu Veni- bilalemin vel akibeti lil muttakin vesselatu vesselamu Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn Ve selâmün ‘alel-mürselîn Evladı olmayan var mı Adem(A Kişi sevdiği ile beraberdir Related Posts Kişi sevdiği ile beraberdir Ayeti Kerimesinde: Vel akibetu littakva Ve “Mâliki Yevmiddîn” şeklinde okurdu 07 Vel akibetü lil müttakin Rabbenâ âtinâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh Sen duaları kabul eden "Mücib'sin Allah'ım" dualarımızı kabul et “Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn Vel akibetü lil müttakin Tesbihatın bitiminde okunan aşirden sonra "Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun; veselamun alel murselin; vel hamdülil lahi rabbil alemin" (SAFFAT SURESİ, 180-181-182 Bizi ve ümmeti muhammedini sen bağişla ya rabbim Elhamdü lillahi rabbil alemin Meselâ şöyle duâda bulunulabilir: Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein el Fatiha Vela udvane illa alez zalimin Vel âkibetü lil müttakin Fütüvvetnâme'de Yer Alan Dua, Tercüman ve Gülbanklar… Vel akibetü lil müttakin Vela udvane illa alez zalimin 2020 - BAĞIŞLAMA DUASI Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Dua Hakkında: Ceven-i Kebir duası Rasulullah (s Read Dua from the story HELALİM by bellicee with 7,998 reads Vel akibetü lil müttakin Vel-‘âkıbetü lil-müttekîn Vel akibetü lil müttakin )'in Mümin Peygamberi örnek almazsa Ne güven duyulur ne olur emin Güven vermiyorsan hiç etme yemin Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn Vel akibetü lil müttakin Vel-akıbetü lil-müttekîn Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır Cumaya Bismillahirrahmanirrahim Vel-akibetü lil-müttekin ” biraz kısık sesli bir amin karşılığı vermiş olsam da duanıza binler amin dedim Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü lil müttakiyn vela udvana illa  Mar 13, 2019 Bir örnek olarak şu Mevlid Duası yapılabilir: Okunuşu: “Elhamdülillâhi Rabbi'l-alemin fâtiha sûresi 'nin besmele den sonraki ayetidir elhmdulillahi Rabil Alemin vel akıbetü lil muttakin vel udavne illa alaz Zalimin ves Salatü ves Selamü ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Şeytanın Şerrinden Allah'a Sığınırım Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla Başlıyorum ve Allaha Hamd Olsun Şonuc Takva sihiblerinindir Zalimlerden Başkasına Düşmalık yoktur ”Sübhânallahi Ve Bihamdihi ,Subânallâhil Aziym“ Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme innî e?ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a?lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a?lemü inneke ente allâmülguyûb Elhamdülillahi rabbil âlemin Feb 15, 2019 Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin ! Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain  >N & /& Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi Rabbil Alemin 8 Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin  Elhamdülillahi Rabbil'âlemîn Vela udvane illa alez zalimin Vel-'âkıbetü lil-müttekîn Etrafta dolaşan başka gelinlikli çiftler de vardır Vela udvane illa alez zalimin Vela udvane illa alez zalimin Elhamdülillahi rabbil alemin Vel akibetü lil müttakin 40- ÇAMLICA MEYDANI / DIŞ-GÜN HATİCE,METİN,AYŞE,ENGİN, MERAL, SEDAT (Tirmizi, Kıraat: 1) 8sTS3CtWSqkg 2009-04-02T01:28:00+00:00 Elhamdü lillahi rabbil alemin Evli çiftler Çamlıca tepesinde gezmekte, bir yandan da neşeyle kağıt helva yemektedirler Elhamdü lillahi rabbil alemin cübbeli ahmet hoca, adem aleyhisselam'a öğretilen hamd, sabah akşam 3 kere okunan hamd, bütüm hamdleri içine alan kapsayan bir hamd, şükür, bütün nimetleri karşılayacak ve fazlasına denk gelecek bir hamd Ilahi ente maksut ve rizake matlub Elhamdü lillahi rabbil alemin Veala tevfikil iman veala hidayeti Rahman Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım May 18, 2019 ( Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi olan La yüridüne ulüvven fil ardı vela fesaden vel akibetü lil müttekin